Ikan dengan gigi terbesar

Ikan dengan gigi terbesar

Nama : Viperfish (Chauliodus sloan)
Lokasi : Amerika Serikat
Waktu : 30 January 2002
Keterangan : Dibandingkan dengan
ukuran kepalanya, ikan dengan gigi
terbesar adalah Sloan’s viperfish
(Chauliodus sloan) yang mempunyai
gigi sangat besar sehingga membuka
mulutnya dan rahangnya sebelum
menelan mangsa. Ketika mulutnya
tertutup, giginya melewati rahang.
Hal itu memudahkan mangsa besar
dapat dimakan dengan mudah
dan masuk ke tenggorokan tanpa
gangguan dengan menurunkan
kerangka internal insang. Giginya
juga dapat menusuk mangsa dengan
cara berenang dengan tulang punggung
pertama di belakang kepalanya
seolah-olah sebagai alat penahan
goncangan. Sloan’s viperfish diperkirakan
panjangnya sekitar 28 cm,
kepalanya sekitar 2 cm dan giginya
lebih dari setengah panjang kepalanya.